Poštovani,

Obavještavamo vas da će dvorana Žatika biti zauzeta ...

Obavještavamo vas da će dvorana Žatika biti zauzeta za za redovno korištenje od 16.03. do 26.03.2013. radi održavanja sajma Promohotel.

Isto tako od 02.04 do 16.04.2013. radi održavanja Svijetskog prvenstva u mačevanju.

LP