Žatika

Poštovani,
Od 04.05.2013 do 20.05.2013 dvorana Žatika biti će zauzeta radi održavanja Vinistre
i ESDU-a s toga se neće moći održavati redovni treninzi.